Outsourcing

Čo je to outsourcing ?

Uskutočnené firemné prieskumy v USA aj v západnej Európe potvrdili, že podniky, ktoré chcú prežiť v konkurenčnom boji, čím ďalej tým častejšie prenechávajú časť riadenia špecializovaným spoločnostiam, ktoré dokážu zaistiť potrebné procesy a služby kvalitnejšie, rýchlejšie a lacnejšie ako vlastní zamestnanci firmy.

Outsourcing činností, ktoré nie sú pre podnik kľúčové, sa pritom už zďaleka netýka len oblasti informačných a komunikačných technológii ako predtým, ale zasahuje aj do miest ešte nedávno ani nepredstaviteľných, napríklad do riadenia ľudských zdrojov, vzdelávania, CRM, logistiky alebo účtovníctva. Tento trend sa s istým oneskorením začína pomaly presadzovať aj na Slovensku.

Prečo outsourcing ?

Svet už má toto obdobie za sebou. V súčasnosti podniky v USA a v západnej Európe vnímajú outsourcing predovšetkým ako spôsob, ako sa vyrovnať s rýchlo sa meniacimi tržnými podmienkami. V spoločnostiach podnikajúcich v rýchlo sa meniacich odvetviach ( finančné služby, telekomunikácie, energetika, chemický priemysel atď. ) je ochota outsourcovať oproti priemeru o 40% vyššia. Outsourcing je pre tieto spoločnosti takmer bez výnimky cestou, ako sa stáť flexibilnejším a prispôsobiteľnejším výkyvom trhu a ako sa vysporiadať s neistotou.

Outsourcing na Slovensku

V minulosti bola hlavným motorom outsourcingu predovšetkým snaha ušetriť, znížiť prevádzkové náklady. Tak je tomu doteraz i u nás. Z výskumu firmy IDC vyplýva, že firmy na Slovensku aj v Českej republike vyhľadávajú tieto služby preto, aby ušetrili. Až potom na druhom mieste je s veľkým odstupom prístup k novým technológiám.

Bariérou doposiaľ je, že outsourcing sa nestáva bežnou súčasťou firemných strategických plánov, skôr sa pokladá za jednu z možností, ako znížiť prevádzkové náklady. Slovenské podniky sa zatiaľ nenaučili prevádzať detailnú ekonomickú analýzu vnútropodnikových procesov, nedokážu oddeliť svoju hlavnú činnosť od činnosti podporných. Problém býva aj psychologický : outsourcing môže pre niektorých zamestnancov firmy predstavovať zdanlivú hrozbu. Je na managementu firiem, aby zamestnancom vysvetlili, že outsourcing neznamená nedôveru v ich schopnosti.

Základom úspechu – dobrá analýza

Podniky, ktoré zvažujú outsourcing niektorých svojich aktivít, by si mali v predstihu pred vyhlásením výberového konania alebo oslovením konkrétnej externej firmy previesť dostatočnú analýzu svojich očakávaní, vnútorných zdrojov, súčasnej výkonnosti, skutočných nákladov spojených s týmito aktivitami a dopadov na iné činnosti. Pri spracovaní detailnej analýzy musí ich realizačný tím odpovedať na otázku, koľko peňazí utráca podnik na procesy, ktoré sa chystá outsourcovať.

Nejde pritom len o zjavné prevádzkové náklady spojené s tou ktorou funkciou, je nutné zistiť aj skryté náklady, ktoré do rozpočtu nie sú priamo zahrnuté. Zároveň je treba identifikovať a detailne popísať všetky aktivity, ktoré bude prevádzať externá firma. Tretím krokom je zistiť, aký efekt a za akú cenu prinášajú činnosti, ktoré majú byť outsourcované. Pokiaľ by zlepšenie parametrov výkonnosti generovalo príjem, potom je možné uvažovať o zmene.

Ďalej si je nutné uvedomiť, čo sa outsourcingom zmení pre koncových zákazníkov, ako budú vnímať fakt, že sú jeho službu outsourcované. Konečne na základe získaných údajov je treba urobiť najobťažnejšie rozhodnutie o tom, ako sa outsourcing dotkne existujúcich zamestnancov a kontraktov s inými spoločnosťami. Je potrebné identifikovať pozície ľudí, ktoré rozhodnutie postihne a určiť kto vo firme ostane a kto začne pracovať pre externú firmu. Je potrebné zároveň zvážiť, aký bude osud existujúcich kontraktov – či firma ponechá ich správu, alebo či ich bude transferovať na externého partnera.

Prečo práve my?

Naším súčasným i dlhodobým cieľom je poskytnúť zákazníkom vysoko kvalifikované a odborné služby v telekomunikačnej oblasti a IT technológiách a tým posilniť ich postavenie a konkurencieschopnosť na slovenskom aj zahraničnom trhu. Sme spoločnosťou s mnohoročnými skúsenosťami v oblasti outsourcingu a poskytujeme tieto služby so zameraním na IT technológie a telekomunikačné systémy. Vieme Vám zabezpečiť kompletnú analýzy služieb ktoré hodláte outsourcovať a navrhnúť pre Vás to najvhodnejšie riešenie.

Kontaktujte nás

+421 55 2901 700

nettrade@net-trade.sk

Južná trieda 8, 040 01 Košice